;

Klachtenformulier

Wij stellen alles in het werk om je op de best mogelijke manier van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat je om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie.

Wanneer dit het geval is nodigen wij je graag uit om dit aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat jouw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen de klacht dan ook uiterst serieus behandelen.

Vaak zijn klachten zijn op misverstanden die door middel van een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Wij behandelen de klacht derhalve altijd eerst intern. Komen wij samen niet tot een oplossing, dan kun je de klacht altijd escaleren bij onze brancheorganisatie ‘BAFO Nederland‘.

De procedure is als volgt:

  1. Vul het onderstaande klachtenformulier in;
  2. Er wordt een klachtenmanager aangesteld die jouw klacht in behandeling neemt;
  3. Na grondig onderzoek komt de klachtenmanager met een advies;
  4. Indien alle betrokkenen zich kunnen vinden in het advies, is de klacht opgelost;
  5. Zo niet, dan kan de klacht worden geëscaleerd bij de brancheorganisatie.
Vul onderstaand formulier in
De klachtenmanager neemt binnen een werkdag contact met je op