;

Senior UI/UX designer

*** For English See Below***

Senior UI/UX ontwerper

Finqle is een innovatief en snelgroeiend Fintech bedrijf gevestigd in Amsterdam. We bieden factuurfinanciering voor MKB, startups en online marktplaatsen met ons geavanceerde platform, en ontwikkelen voortdurend technologische oplossingen voor financiële en juridische kwesties. We werken met de nieuwste technologiestapel en er heerst een sfeer van ondernemerschap en vrijheid. Ben jij een enthousiaste professional met geweldige ontwerpvaardigheden en gevoel voor humor? Dan willen we jou ontmoeten!

 

Jouw missie:

Als Senior UX Designer zul je het ontwerpsysteem opzetten en uitrollen binnen onze organisatie, gebaseerd op de Finqle merkidentiteit. Je werk zal hands-on zijn, maar met jouw ervaring kun je de juiste aanpak creëren voor ons ontwerpsysteem. Je werkt nauw samen met ons marketing-, product- en ontwikkelingsteam. We zijn een product (geen project!) georiënteerd bedrijf. Ook al hebben we deadlines, je hoeft je geen zorgen te maken over het omgaan met niet-technische klanten, onderprestaties, tijdgebrek en andere stressvolle situaties. Bij ons gaat kwaliteit altijd voor kwantiteit.

 

Je richt je op:

 • Het voltooien van ons ontwerpsysteem op basis van alle componenten die we al hebben (75%)
 • Het leveren van nieuwe UX-flows voor de Finqle-producten
 • Het creëren van nieuwe grafische contentmaterialen voor marketingdoeleinden 

Wat we bieden:

 • Een uitdagende baan binnen een snelgroeiend Fintech bedrijf
 • Een geweldig jong team met veel ruimte voor jouw ideeën
 • Een competitief salaris + pensioen
 • Een gloednieuw kantoor met veel ruimte om geconcentreerd te werken of samen met collega’s
 • Moderne apparatuur met de nieuwste Macbook Pro, meerdere 4k-schermen, enz.
 • Werken op afstand op basis van vaardigheden, prestaties en uitstekende verantwoordelijkheid
 • Sportschool in het kantoorgebouw 

We zijn op zoek naar iemand die:

 • Sterke ervaring heeft met ontwerpsystemen (80-85% gereed)
 • Een natuurlijk gevoel heeft voor ontwerp en styling
 • Prachtige UX-ontwerpen maakt waar klanten van houden
 • Vrijheid en verantwoordelijkheid in balans weet te brengen
 • Zakelijke en technische doelstellingen in evenwicht brengt
 • Een scherp oog heeft voor detail
 • Eigenaarschap neemt en proactief oplossingen voor problemen voorstelt
 • Iemand die graag nieuwe dingen leert en bevindingen graag deelt met anderen 

Waarmee we werken:

Figma

 

Ervaring/Kwalificaties:

 • Ervaring met het opbouwen van een ontwerpsysteem op basis van de merkidentiteit
 • Ervaring met dashboardontwerpen (SaaS) 

Mooi meegenomen:

 • Visuele ontwerpvaardigheden om inhoud te creëren (voor sociale media)
 • Ervaring in een tech-startup/scale-up

 

***English Version***

Senior UI/UX ontwerper

Finqle is an innovative and fast-growing Fintech company based in Amsterdam. We provide invoice financing for SMEs, startups, and online marketplaces with our cutting-edge platform, and are continually developing technological solutions for difficult financial and legal issues.

We work with the latest technology stack and there is an atmosphere of entrepreneurship, freedom, and joy. Are you an enthusiastic person with great design skills and a sense of humor? Then we really want to meet you!

Your mission:

As a Senior UX Designer, you will set up and roll out the design system into our organization, based on the Finqle brand identity. Your work will be hands-on, but with your experience, you can create the right approach to our design system. You will work closely with our marketing, product, and development team. We are a product (not project!) based company. So even though we have deadlines, you won’t be bothered with meeting non-technical clients, under-delivery, and stress-inducing lack of time and similar issues. We value quality over quantity.

You will focus on:

 • Complete our design system based on all the components we already have (75%)
 • Delivering new UX flows for the Finqle products
 • Creating new graphic content materials for marketing purposes

What we offer:

 • A challenging job within a fast-growing Fintech company
 • A great young team with lots of room for your ideas
 • Competitive salary + pension
 • Brand new office with lots of room to work focused or together with colleagues
 • Modern equipment with the latest Macbook Pro, multiple 4k screens, etc.
 • Remote working based on skills, performance, and outstanding responsibility
 • Gym inside the office building 

We are looking for someone who:

 • Has a strong experience with design systems (80-85% done)
 • Has a natural feeling for design and styling
 • Builds stunning UX designs that customers love
 • Knows how to balance freedom and responsibility
 • Balances business and technical objectives.
 • Has a strong eye for detail
 • Takes ownership and proactively proposes solutions to problems
 • Someone who is keen to learn new things and enjoys sharing findings with others

 

What we work with:

 • Figma 

Experience/Qualifications:

 • Experience with building a design system based on the branding identity
 • Experience with dashboard designs (SaaS) 

Nice to have:

 • Visual design skills to create content (for social media)
 • Experience in a tech startup/scaleup